שילוב הדתיים עם החילוניים בחברה הישראלית

מי הם הדתיים? מדוע עם ישראל החילוני מתקשה לקבל אותם ואת מנהיגיהם? מה דעתי על כל נושא החרדים ועל תגובת החילוניים? ננסה לענות על שאלות אלו בכתבות הבאות.
Log in or register to post comments & add related