המתכון להפחתת עימותים: מפגשים

ילד מקבל חייל בקניההעולם הוא מקום מגוון המכיל אנשים מגזעים שונים, שמוצאם מתרבויות אתניות שונות ולאומים שונים. מגוון זה, למרות יתרונותיו הרבים, עלול להוביל להיווצרותם של מתחים וקונפליקטים בין הקבוצות השונות. לעימותים כאלו, המתרחשים בכל שכבות האוכלוסייה, יש השלכות פוליטיות וחברתיות שהובילו חוקרים לבחון דרכים להפחתת הקונפליקטים והדעות הקדומות. במחקר שהתפרסם ב- 2015 בכתב העת European Journal of […]

Log in or register to post comments & add related