העולם מתחמם, הפרפרים בסכנה

פרפר גלימת האבלכאשר מגיע האביב לצפון, חומו גורם למינים מסוימים להתחיל את מעגל חייהם. מינים אחרים מופעלים על ידי אותות אסטרונומיים כמו מספר שעות האור ביממה. הבעיה מתחילה כאשר מין אחד המופעל על ידי אותות מסוג אחד נטרף על ידי מין המופעל על ידי אותות מסוג אחר. במאות קודמות הברירה הטבעית והאקלים שהיה יציב יחסית, אפשרו למעגל […]

Log in or register to post comments & add related