עזרה

סטוריאונסייט StoryOnSite.com
ראה/י הדרכה כיצד, לאחר ההקדמה

צור/י מגזינים סיפורים ותמונות שער.
הצטרף/י ליצירה כעורך/ת או צלם/ת תמונת השער
 
פרסמ/י " אייטמים מובלטים" על כל עמוד שיצרת או תרמת ליצירתו כעורך או בעל תמונת השער
 
"יחד ולחוד"
כל אייטם עומד בפני עצמו בתוצאות מנועי החיפוש ברשת. ובאותו זמן עשוי להיות חלק מאייטמים רבים ולהחשף לקהל רחב יותר.
ניתן לצרף לכל אייטם "מקושרים". ומגזין יכול לכלול אייטמים שנוצרו על ידי כותבים שונים.
 
 
 
 

 
 
 
 
 

How to ? Site functions:

 

Language / location: upper menu

Multiple choice of interface language
Home page shows items created in the "chosen interface language" only.
 

Create content / location: upper menu icon

Note:
find "Setting icon" on Item's header. click and find: 
"Edit item". Edit item/advance setting - user can disable and hide "related items" and "comments".
"Manage my related" - related items added author and by others - appear on the buttom of item page.
"Add featured" - advertisment by author and contributor. Featured items shown on side column
 
Create Story
Upload content - text and multimedia.
Item includes "body area" and mutiple "text box" areas seperated from body area
Create Cover image
Image you upload can be used as cover image of any item on site.
You can place a featured iten (= advertisment) on every page of item using your image
Create Magazine
Add stories and images created by you or by others to your magazine.
Magazine First page 8 items are placed by priority you choose – “1” first etc.
If there are more items than available places, then Items will be shown randomly from list. list of “priority 1” first etc.
you can change item priority when you add item and on "Manage Magazine / Manage item page".
 

Profile & account / location: upper menu icon

My account
edit profile page and account details.
Note: Profile page has a "setting icon" on header. Inside you can edit profile and account details. and also add "featured items" (=advertisment by user) to appear on profile page.

My images & usage
"usage" is a list of items using your image as cover image

My stories

My Magazines

My Forum items
items added by user as "related" to items created by other users ="Related by others".

Log out

 

Search / location: upper menu icon

 

Site / location: upper menu - "hamburger" icon

Share & follow site
Help
About
Contact
Terms of use
 
 

Let us know what’s on your mind – contact us
 
Enjoy
StoryOnSite Team