Over Analyzing

Log in or register to post comments & add related
תגובות

צילום שער מרשים. כל הכבוד.
לטעמי הקשר בין שלושת הסיפורים לא ברור בשל הכותרות וכותרות המשנה. גם התמונות שנבחרו לא תורמות לנושא של כל סיפור. בנוסף לא הבנתי מה הצבת בתת הכותרת של המגזין. מציע לשפר זאת.

Ram Or
לפני 3 שנים 11 חודשים