רפואה מונעת

מהי רפואה מונעת ?

רפואה מונעת היא ענף רפואי שמטרתו מניעת מחלות, קידום הבריאות והארכת תוחלת החיים, יותר מאשר טיפול במחלה עצמה או בתסמיניה. וויקיפדיה

קידום בריאות ורפואה מונעת

קידום בריאות ורפואה מונעת הן מאבני הדרך של הרפואה במאה ה-21. הרפואה המודרנית מצאה פתרונות לבעיות רפואיות רבות אך לא מצאה ריפוי למרבית המצבים הכרוניים. קידום בריאות האוכלוסייה ומניעת מחלות מהווים לכן נדבך חשוב ברפואה כיום.
ההמלצות בחוברת זו מבוססות על מהדורת 2008 וכן על עדכונים של המלצות כוחות המשימה האמריקאים, והאירופאים, המועצות הלאומיות של משרד הבריאות והמלצות משרד הבריאות, תוך התחשבות בנתונים אפידמיולוגיים והמבנה הייחודי של מערכת הבריאות בישראל. מרבית ההמלצות עונות על אמות המידה להמלצות מסוג A ו-8 של כוח המשימה האמריקאי (USPTF). מספר הנחיות הוכללו אף שהן נשענות על חוות דעת מומחים בלבד, ולא קיימות בשלב זה ראיות מחקריות עוצמתיות יותר.
וויקירפואה 

Log in or register to post comments & add related