התמונה של AAZhe_Israel_Halperin
Israel Halperin
מאמן כושר המתמחה באימונים פונקציונאלים